Tata Steel en overheid: geef onze gezondheid prioriteit.

Tata Steel wil nog zeker tot 2040 doorgaan met het uitstoten van grote hoeveelheden ziekmakende stoffen, ten koste van de gezondheid van mens en natuur.

Na jaren van hinder, gezondheidsklachten en toenemende zorgen, stellen wij een gezondheidsultimatum.

Onze eisen:

Een leefbare IJmond vraagt om zeer snelle sluiting van de meest ziekmakende onderdelen van de staalfabriek:

  • Kooksgasfabriek 2 uiterlijk in 2025.
  • Kooksgasfabriek 1, de sinterlijnen en de pelletfabriek uiterlijk in 2030.

Alleen na een snelle sluiting van de ziekmakende fabrieksonderdelen krijgt Tata Steel onze steun, anders is er helaas geen plek voor een staalfabriek. Wij vinden het onacceptabel dat geld van de belastingbetaler gestopt wordt in een fabriek die ziekmakende uitstoot blijft produceren. 

Wat betekent het gezondheidsultimatum in de praktijk?Snelle sluiting van de ziekmakende onderdelen betekent niet het einde van de staalproductie in de IJmond. Het stelt juist de toekomst van de staalproductie veilig. Het helpt ook om de klimaat- en stikstofdoelen te halen. Dit alles biedt kansen voor een voortvarende verduurzaming van de fabriek. Wij doen daarvoor een voorstel op basis van drie stappen.

In drie stappen naar een toekomst­bestendige staalfabriek

1

Koop halffabrikaten in
De inkoop van HBI (hot briquetted iron) en kooks maakt de vervuilende installaties overbodig.

2

Vervang de oude hoogovens
Vervang de oude hoogovens zo snel mogelijk door elektrische ovens (EAFs), uiterlijk in 2030. Dat bespaart ook veel CO₂.

3

Breng de productie terug
Breng de productie per 2030 terug naar 4 miljoen ton staal per jaar, het volume waarvoor de fabriek oorspronkelijk is gebouwd.

Onafhankelijk vastgestelde feiten

Tata Steel is de grootste uitstoter van ziekmakende PAKs, giftige metalen en fijnstof in de IJmond (RIVM, 2022, 2021).

De hoeveelheid PAKs en zware metalen in de IJmond is nog steeds niet afgenomen (RIVM, 2023). Dit ondanks de beloften van Tata.

De uitstoot van Tata Steel verkort de gemiddelde levensduur van omwonenden significant (RIVM, 2023).

In de IJmond komt longkanker gemiddeld 25% tot zelfs 51% vaker voor dan in de rest van Nederland (IKNL, 2022).

Wilt u meer weten over de emissies en het verbruik van Tata steel? Bekijk dan de factsheet.

Interview

Linda van Amersfoort is geboren en getogen in de IJmond. Tata Steel is haar buurman. Wij vroegen haar naar haar ervaringen.

Omwonenden aan het woord

thumb
Homepage quote 1
‘In de IJmond vechten we al jaren voor onze gezondheid. Waarom blijven die kooksfabrieken nog zo lang open?’
thumb
Homepage quote 2
‘Ik kan mijn kinderen geen gezonde jeugd bieden. Elke keer opnieuw ligt er ziekmakende tatastof in de speeltuin.’